2019 ο δρόμος της ανάπτυξης SHENFA -- Σταθμός του Βιετνάμ

May 7, 2019

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2019 ο δρόμος της ανάπτυξης SHENFA -- Σταθμός του Βιετνάμ

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του, SHENFA οργάνωσε ένα δέκα ημερών ταξίδι στο Βιετνάμ στις 21 Απριλίου 2019.


Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η επιχείρηση SHENFA επισκέφτηκε αντίστοιχα περισσότερους από 10 νέους και κανονικούς πελάτες, στη χρήση τους της μηχανής για να κάνει μια λεπτομερή κατανόηση. SHENFA επικοινώνησε επίσης και συζήτησε με τους για την τάση νέας τεχνολογίας και ανάπτυξης της τρέχουσας βιομηχανίας, και παραλήφθηκε θερμά από τους τοπικούς πελάτες. Εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη στις μηχανές SHENFA και τη μελλοντική ανάπτυξή του και εξέφρασαν την προθυμία τους να εργαστούν με SHENFA για να επιτύχουν μια συναίνεση στη μακροπρόθεσμη συνεργασία.


Συγχρόνως, SHENFA συμμετείχε ενεργά στις τοπικές εκθέσεις βιομηχανίας και δεν έχασε την έκθεση «3P» που κράτησε κάθε δύο έτη στο Ανόι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Και πραγματοποιημένα πολύ καλά αποτελέσματα.


Αυτό το ταξίδι στο Βιετνάμ είναι καρποφόρο, και SHENFA είναι πλήρως έτοιμο για το δρόμο της ανάπτυξης!

το 2019 είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με σας για win-win!

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2019 ο δρόμος της ανάπτυξης SHENFA -- Σταθμός του Βιετνάμ  0

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2019 ο δρόμος της ανάπτυξης SHENFA -- Σταθμός του Βιετνάμ  1

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2019 ο δρόμος της ανάπτυξης SHENFA -- Σταθμός του Βιετνάμ  2